รีวิว การติดตั้งโคมไฮเบย์แบบยาว ( LED Linear High Bay )ในระหว่างชั้นสินค้า ที่ความสูง 10 เมตร ให้ได้ค่าความสว่าง 200 ลักซ์

August 06, 2019 1 min read

รีวิว การติดตั้งโคมไฮเบย์แบบยาว ( LED Linear High Bay )ในระหว่างชั้นสินค้า ที่ความสูง 10 เมตร ให้ได้ค่าความสว่าง 200 ลักซ์

โคมไฟไฮเบย์แบบยาว  ( LED Linear High Bay )ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษโดยแสงที่ส่องออกจากโคมไฟมีมุมองศา ( Beam Angle ) 2 มุมพร้อมกัน ทำให้รูปทรงของแสงที่ส่องออกมามีลักษณะ คล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แสงสว่างจึงครอบคลุมพื้นที่ทำงานได้อย่างทั่วถึง ลดการสูญเสียของแสงไปยังจุดที่ไม่ต้องการ ทำให้สามารถลดกำลังไฟและจำนวนโคมไฟ LED ลงเมื่อเทียบกับการ เลือกใช้โคมไฟ LED ทั่วไป เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่ทำงานที่มีลักษณะ หน้า กว้างแคบแต่มีความยาวค่อนข้างมาก เช่น พื้นที่ทำงานระหว่างชั้นวางของหรือ Rack ภายในคลังสินค้าหรือห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

ภาพเปรียบเทียบการติดตั้งโคมไฟไฮเบย์แบบยาวและโคมไฟไฮเบย์แบบทั่วไป

ภาพเปรียบเทียบการติดตั้งโคมไฟไฮเบย์แบบยาวและโคมไฟไฮเบย์แบบทั่วไป

จากภาพ จะเห็นว่า การติดไฟ Linear Light ในชั้นวางของที่แคบ แต่มีความยาวมาก หากติดโคมไฟในระยะที่ห่างกันในระดับหนึ่ง โคมไฟไฮเบย์แบบยาวจะให้ความสว่างที่สม่ำเสมอมากกว่าการติดโคมไฟไฮเบย์แบบกลม เนื่องจาก การออกแบบของโคมไฮเบย์แบบยาว ที่มีมุมองศาการส่องสว่างสองมุม ทำให้ได้แสงสว่างที่ดีกว่าโคมไฮเบย์แบบกลมที่มีมุมส่องสว่างเพียงมุมเดียว แม้ว่าจะเลือกมุมแคบเพื่อลดการที่แสงกระจายไปยังวัตถุที่ไม่ต้องการ เช่น บนหลังชั้นวางของ แต่ในระยะทางยาว ก็ไม่สามารถกระจายแสงไปให้ถึงระยะระหว่างโคมได้

ตัวอย่าง งานปรับปรุงแสงสว่าง โดยการติดตั้งโคมไฟไฮเบย์แบบยาวในคลังสินค้า

ในตัวอย่างงานติดตั้งนี้ จากหน้างานเป็นคลังสินค้า ความสูงติดตั้งไฟ 10 เมตร มีชั้นวางของสูง โดยเดิมติดตั้งเพียงโคมตะแกรงแบบติดลอย ใส่หลอดฟลูออเรสเซนต์ 3x36 วัตต์ และตำแหน่งไม่ตรงระหว่างช่องว่างของชั้นวางของ ทำให้ความสว่างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงเลือกใช้ โคมไฟ LED Linear Light Serie 1 ขนาด 150 วัตต์ แบรนด์ BOX BRIGHT เปลี่ยนตำแหน่งเดิม เป็นติดที่ตรงกลางระหว่างชั้นวางของ เพื่อเพิ่มความสว่างในพื้นการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น

อุปกรณ์ภายในกล่องโคมไฟ LED Linear Light ขนาด 150 วัตต์ ( จำนวน 5 โมดูล โมดูลละ 30 วัตต์ )

อุปกรณ์ในโคม LED Linear Light Series 1 150W

การติดตั้งที่ความสูง 10 เมตรพื้นที่ด้านล่างเป็นพื้นที่โล่ง สามารถเคลื่อนที่รถได้สะดวก จึงเลือกใช้รถบูมลิฟท์ในการติดตั้ง

ภาพการติดตั้งโคมไฟไฮเบย์โดยใช้รถบูมลิฟท์

ลักษณะการติดตั้งของโคมไฟไฮเบย์แบบยาว ( Linear Light )

ตัวอย่างการติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ Linear Light

ภาพหลังการติดตั้งโคมไฟ
ภาพหลังติดตั้ง โคมไฮเบย์แบบยาว
โคมไฟไฮเบย์แบบยาว ภาพหลังติดตั้ง

รายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้อง

โคมไฟไฮเบย์ Liner Light LED


contact