เลือกโคมไฟ ไฮเบย์ LED อย่างไร สำหรับติดตั้งภายในคลังสินค้า ความสูง 17.5 เมตร ให้ได้ค่าความสว่าง 400 ลักซ์

June 28, 2019 1 min read

เปรียบเทียบ CCT

คลังสินค้าแห่งนี้มีขนาดพื้นที่ประมาณ 9,300ตารางเมตรแบ่งพื้นที่การจัดเก็บสินค้าเป็น 2ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นพื้นที่โล่ง ซึ่งเป็นจุดพักสินค้า และส่วนที่สองเป็นบริเวณชั้นวางสินค้า (Racking)

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ

  1. ปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการทำงาน
  2. ลดการใช้พลังงาน

สำรวจพื้นที่ก่อนปรับปรุงแสงสว่าง

ระบบแสงสว่างเดิมเป็นโคมไฟไฮเบย์หลอดไฮเพรสเชอร์โซเดียม (High pressure sodium)ขนาด 400Wจำนวน 234 โคม

โคมไฮเบย์ หลอดไฮเพรสเชอร์โซเดียม High Pressure Sodium 400W

ปัญหาของโคมไฟเดิม
  1. ใช้เวลานาน ประมาณ 3~5 นาที ในการรอให้หลอดไฟสว่างเต็มกำลัง และยิ่งใช้เวลานานมากขึ้น ถ้าเกิดไฟฟ้าตก เพื่อให้หลอดไฟกลับมาสว่างอีกครั้ง ซึ่งจะใช้เวลารอประมาณ 7~10 นาที
  2. โทนสีของแสงจากหลอดไฟไฮเพรชเชอร์โซเดียม ทำให้สีของสินค้ามีความผิดเพี้ยนสูง
  3. หลอดไฟเสียบ่อยครั้ง การซ่อมบำรุงทำได้ยาก
  4. อัตราการกินไฟสูง

พื้นที่ที่เป็นจุดสำคัญสำหรับการปรับปรุงระบบแสงสว่างในงานนี้ คือ บริเวณช่องทางวิ่งรถยกสินค้า ที่มีช่องว่างระหว่างชั้นวางสินค้า 2.13 เมตร และมีชั้นวางสินค้าที่มีความสูงถึง 16 เมตร ทำให้บดบังแสงสว่างจากโคมไฟแถวอื่นที่จะส่องผ่านเข้ามาได้

ออกแบบแสงสว่าง ด้วยโคมไฟ ไฮเบย์ led แบรนด์ BOX BRIGHT สำหรับ ชั้นวางสินค้าความสูง 16 เมตร

 ช่องว่างระหว่างชั้นวางสินค้า ความกว้าง 2.13 เมตร ติดตั้งระบบแสงสว่าง ด้วย โคมไฟ led high bay 240W มุม 30 องศา

ผลจากการตรวจวัดค่าความสว่างบริเวณพื้นที่ต่างๆ พบว่า

  • พื้นที่โล่ง มีค่าความสว่าง 200~300 ลักซ์
  • ชั้นวาางสินค้า มีค่าความสว่าง 150~250 ลักซ์

ตรวจวัดค่าความสว่างก่อน ออกแบบ และ ติดตั้ง โคมไฟ led high bay รุ่น series 8 ภายในคลังสินค้า

ออกแบบแสงสว่าง (Lighting Design)

ขั้นตอนต่อไป ทีมออกแบบแสงสว่างจะทำการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อเลือกขนาดโคมไฟ LEDและมุมองศาของแสง (Beam Angle)ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ค่าความสว่างที่ 400 lux โดยการติดตั้งแทนที่โคมไฟเดิม

จากผลการจำลองแสงโคมไฟ LEDที่เหมาะสมคือโคมไฟไฮเบย์แอลอีดี (LED High Bay)รุ่น Series 8แบรนด์ BOX BRIGHT

  • ขนาดกำลังไฟ (Power): 240วัตต์
  • มุมองศาแสง (Beam Angle): 30 องศา

รายละเอียด และจุดเด่นโคมไฟ LED ที่ใช้ในการติดตั้ง

คงความสว่างได้นานด้วย ชุดระบายความร้อน (LED Heat Sink) ออกแบบพิเศษ ดีไซด์สวยงาม รองรับสภาพอากาศร้อนของไทย ช่วยยืดอายุการทำงานของ LED

LED ผ่านการทดสอบ ที่อุณหภูมิ 40 องศา มีอายุการใช้งานจากการคำนวณ 210,000 ชั่วโมง

หูแขวนสแตนเลส เกรด 304 ไม่เป็นสนิม

ส่วนประกอบ LED Highbay โคมไฮเบย์ LED ขนาด 240 วัตต์ แบรนด์ BOX BRIGHT รุ่น Series 8

วัสดุรองรับระดับป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP65 ตลอดอายุการใช้งานด้วยแผ่นยางคุณภาพหน้ากว้าง 1 cm ยึดด้วยวงแหวนอลูมิเนียม และน็อตสแตนเลส

ป้องกันน้ำและฝุ่นละออง มาตรฐาน IP65 ตลอดอายุการใช้งาน โคมไฟ led high bay สำหรับ โรงงาน โกดัง คลังสินค้า

เลนส์ออกแบบพิเศษ ช่วยลดการสูญเสียของแสง และทำให้แสงสว่างครอบคลุม และส่องลงมายังพื้นที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลนส์ led high bay รุ่น series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT ออกแบบพิเศษ รองรับได้การติดตั้งได้ทุกอุตสาหกรรม

 โทนสีของแสง หรือ อุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature)

เราได้ทำการทดลองเพื่อเลือกโทนสีของแสง หรือ ค่า CCT ที่เหมาะสม โดยการเปรียบเทียบโทนสีของแสง 2 ช่วง คือ Warm White 3000K และ Daylight 6500K

หลังจากติดตั้งโคมไฟ LEDทีมงานได้ทำการเก็บข้อมูลโดยการตรวจวัดค่าความสว่างและสอบถามผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยความชัดเจนในการมองเห็นและความสบายตาในขณะทำงานพบว่าค่าความสว่างของโทนสีทั้ง 2ใกล้เคียงกันและมีค่ามากกว่า 400 lux

เปรียบเทียบโทนแสง 6500K และ 3000K ของ ไฮเบย์ LED โคมไฟ LED High Bay ขนาด 240 วัตต์ แบรนด์ BOX BRIGHT รุ่น Series 8

แต่โทนสีของ 3000K จะมองเห็นวัตถุได้ชัดเจน และให้ความรู้สึกสบายตาในขณะทำงาน มากกว่าแสง 6500K ประกอบกับมีโทนสีของแสงใกล้เคียงกับโคมไฟเดิมมากกว่า

ดังนั้น โทนสีของแสงที่เราเลือกสำหรับติดตั้งแทนโคมไฟเดิม คือ ช่วงแสง Warm White 3000K

เปรียบเทียบความสว่างก่อนและหลังติดตั้งบริเวณพื้นที่ทำงานระหว่างชั้นวางสินค้า

เปรียบเทียบ ก่อน และ หลัง ติดตั้ง โคมไฟ LED ไฮเบย์ ขนาด 240W รุ่น Series 8 แบรนด์ BOX BRIGHT

 ก่อนการติดตั้ง วัดค่าความสว่างได้ 186 ลักซ์

หลังการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED วัดค่าความสว่างได้ 456 ลักซ์

เปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานระหว่างโคมไฟเดิม 400Wและโคมไฟ LED 240W

เปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงาน ของโคมไฮเบย์เดิม 400W และ ไฮเบย์แอลอีดี led high bay 240W

รายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Keywords: ออกแบบแสงสว่าง, ไฮเบย์ LED, led high bay, โคมไฟ led คลังสินค้า, ติดตั้งโคมไฟ led


contact