ปรับปรุงแสงสว่างภายในปั้มน้ำมัน ปตท. ด้วยโคมไฟประหยัดพลังงาน LED แบรนด์ BOX BRIGHT

October 10, 2017 1 min read

ปรับปรุงแสงสว่างภายในปั้มน้ำมัน ปตท. ด้วยโคมไฟประหยัดพลังงาน LED แบรนด์ BOX BRIGHT

เราได้รับความไว้วางใจให้เข้าสำรวจพื้นที่ภายในบริเวณปั้มนำ้มัน เพื่อปรับปรุงระบบแสงสว่าง และลดการใช้พลังงาน โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 บริเวณ

1. ถนนรอบปั้มนำ้มัน

หลอดไฟเดิม: หลอดเมทัลฮาไลท์ 400W

ค่าความสว่างก่อนการติดตั้ง โคมไฟ LED: 58 lux

2. บริเวณจุดเติมน้ำมัน

หลอดไฟเดิม: หลอดเมทัลฮาไลท์ 150W

ค่าความสว่างก่อนการติดตั้ง โคมไฟ LED: 191 lux

3. บริเวณจุดเติมแก๊ส NGV

หลอดไฟเดิม: หลอดเมทัลฮาไลท์ 150W

ค่าความสว่างก่อนการติดตั้ง โคมไฟ LED: 191 lux

 ในการปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในปั้มน้ำมัน เราได้รับโจทย์ให้คงสภาพของโคมไฟเดิมไว้ เนื่องจากโคมไฟเดิมมีสภาพที่ยังสามารถใช้งานได้ดี และมีการออกแบบพิเศษสำหรับใช้ภายในปั้มน้ำมัน โดยเฉพาะบริเวณจุดเติมแก๊ส NGV ที่เป็นโคมไฟที่มีคุณสมบัติป้องกันการระเบิด (Explosion Proof)

การเลือกโคมไฟ LED เพื่อใส่เข้าไปในโคมไฟเดิม เราเลือกโคมไฟที่มีประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีเป็นพิเศษ เพื่อลดความร้อนสะสม และลดอัตราการลดลงของแสง มีดีไซด์ที่สวยงามเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า

บรรยากาศการติดตั้งตั้ง

ผลการวัดแสงหลังการปรับปรุงแสงสว่างด้วยโคมไฟ LED

1. ถนนรอบปั้มนำ้มัน

โคมไฟ LED: โคมไฟ LED Flood Light หรือ สปอร์ตไลท์ LED 150W รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT

ค่าความสว่างหลังการติดตั้ง โคมไฟ LED: 210 lux

2. บริเวณจุดเติมน้ำมัน

โคมไฟ LED: LED Flood Light หรือ สปอร์ตไลท์ LED 100W รุ่น Series 7 แบรนด์ BOX BRIGHT

ค่าความสว่างหลังการติดตั้ง โคมไฟ LED: 525 lux

3. บริเวณจุดเติมแก๊ส NGV

โคมไฟ LED: LED Linear Light 30W รุ่น Series 1 แบรนด์ BOX BRIGHT

ค่าความสว่างหลังการติดตั้ง โคมไฟ LED: 116 lux


contact