บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด เลือกใช้ โคมไฟโรงงาน LED หรือ ไฮเบย์ LED 150W และ 200W แบรนด์ BOX BRIGHT

July 11, 2016 1 min read

บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด เลือกใช้ โคมไฟโรงงาน LED หรือ ไฮเบย์ LED 150W และ 200W แบรนด์ BOX BRIGHT

บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (STM) เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ ชั้นนำในกลุ่มโตโยต้าและเป็นฐานการผลิต เครื่องยนต์หลักของโตโยต้า ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ได้มีโครงการอนุรักษ์พลังงานด้านแสงสว่าง ด้วยการเปลี่ยนโคมไฟโรงงานแบบเดิม 250W 400W และ 1000W เป็น โคมไฟ และ หลอดไฟ ประหยัดพลังงาน LED

โคมไฮเบย์ 150W รุ่น Series 1 แบรนด์ BOX BRIGHT จำนวน 308 โคม

โคมไฮเบย์ 200W รุ่น Series 1 แบรนด์ BOX BRIGHT จำนวน 28 โคม

สยามโตโยต้า เลือกใช้ LED High Bay โคมไฮเบย์ LED โคมไฟโรงงาน LED 150W และ 200W จาก BOX BRIGHT


contact