การปรับปรุงแสงสว่างสนามเทนนิส THE BRITISH CLUB จาก 200 Lux เป็น 600 lux โดยการติดตั้งโคมไฟแทนที่โคมเดิม เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา

April 25, 2024 1 min read

การปรับปรุงแสงสว่างสนามเทนนิส THE BRITISH CLUB จาก 200 Lux เป็น 600 lux  โดยการติดตั้งโคมไฟแทนที่โคมเดิม เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา

 

 

ลักษณะพื้นที่หน้างาน

สนามเทนนิส THE BRITISH CLUB เป็นสนามเทนนิสกลางแจ้ง ภายในพื้นที่มีทั้งหมด 4 คอร์ด เสาเดิมที่ใช้ในการติดตั้งมีความสูง 9 เมตร โดยลักษณะการติดตั้งเป็นการติดแทนที่โคมเดิม เพื่อปรับปรุงแสงสว่าง เสริมประสิทธิภาพในการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น

 

โคมไฟที่เลือกใช้

FLOODLIGHT SERIES 14A | BOX BRIGHT

โคมไฟ LED ฟลัดไลท์ รุ่น 14A ขนาด 600 วัตต์มีค่าความสว่างต่อโคมสูงถึง 90,000 ลูเมน/lumenจุดเด่นของโคมไฟรุ่นนี้คือการให้แสงสว่างมาก พร้อมเลนส์ชนิดพิเศษที่ช่วยลดแสงแยงตาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการเล่นกีฬามุมองศาของแสงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะสายตาจำเป็นต้องจดจ่ออยู่กับลูกและการเล่นตลอดเวลา หากแสงส่องเข้าสู่สายตาโดยตรง อาจก่อให้เกิดความไม่สบายตาได้ เราจึงเลือกใช้รุ่นนี้และการออกแบบแสงโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันแสงจ้าตาให้ได้มากที่สุด

การติดตั้งโคมไฟเดิม

เสาที่ใช้ในการติดตั้งเดิมมีทั้งหมด 16 เสา ตำแหน่งตามภาพ โดยทั้งสนามเทนนิส ใช้โคมไฟทั้งหมด 26 โคม โคมละ 1,000 วัตต์ ซึ่งติดกระจายทั่วพื้นที่ และมีค่าความสว่างเฉลี่ยอยู่ที่ 200 lux

ซึ่ง 200 lux ถือว่าเป็นค่าความสว่างที่เพียงพอต่อการเล่นกีฬา จัดอยู่ในระดับค่าความสว่างมาตรฐาน Class 3 นั่นก็คือแสงสว่างที่เหมาะกับการเล่นกีฬาเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ แต่ทางผู้ใช้งานต้องการปรับปรุงแสงสว่างให้มีคุณภาพที่ดีมากขึ้น ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น Boviga Lighting จึงเข้าไปปรับปรุงแสงสว่าง โดยกำหนดให้ค่าความสว่างเฉลี่ยในแต่ละคอร์ดอยู่ที่ 500 lux หรือ ในระดับค่าความสว่างมาตรฐาน Class 1 เป็นค่าความสว่างที่เหมาะสำหรับสนามที่จัดเพื่อการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือประเทศ เนื่องจากผู้ใช้งานในพื้นที่มีหลากหลายช่วงวัย จึงจำเป็นต้องใช้แสงที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพแสงที่ดีที่สุด เพื่อเสริมให้มีการมองเห็นได้อย่างชัดเจน

การออกแบบแสงเพื่อปรับปรุงแสงสว่าง

เพื่อประสิทธิภาพในการส่องสว่างที่มากขึ้น และการประหยัดพลังงานมากขึ้น เราจึงเลือกใช้โคมไฟคุณภาพ และการออกแบบแสงสว่างปรับมุมองศาของแสงให้ส่องสว่างไปยังพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน เพื่อลดจำนวนโคมไฟที่ใช้ลดลงจากเดิม และป้องกันแสงไม่ให้ออกนอกพื้นที่มากขึ้น ซึ่งการลดจำนวนโคมที่ใช้ลงเป็นการลดแหล่งกำเหนิดแสง ทำให้ผู้ใช้งานสบายตาและสามารถจดจ่อกับการเล่นกีฬาได้นานมากยิ่งขึ้น

ตารางเปรียบเทียบโคมไฟที่ใช้ในแบบเดิมและหลังปรับปรุง

โคมไฟทั่วไป
(แบบเดิม)
โคมไฟ LED ฟลัดไลท์ รุ่น 14A
(หลังปรับปรุง)
กำลังไฟ 1000 วัตต์/โคม 600 วัตต์/โคม
จำนวนโคมไฟที่ใช้ 26 โคม 20 โคม
จำนวนเสาที่ใช้ในการติดตั้ง 16 เสา 15 เสา
ค่าความสว่างเฉลี่ย 200 lux
(Class 3)
600 lux
(Class 1)

 

 

ผลการวัดค่าความสว่าง

หลังจากปรับปรุงแสงสว่างแล้ว เมื่อเราทำการวัดค่าความสว่างของสนามทั้ง 4 คอร์ด มีค่าความสว่างเฉลี่ยที่ 600 lux ขึ้นไป ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดย
คอร์ดที่ 1 : 692 lux
คอร์ดที่ 2 : 639 lux
คอร์ดที่ 3 : 606 lux
คอร์ดที่ 4 : 630 lux
ซึ่งค่าความสว่างที่แตกต่างกันนี้เกิดจากข้อจำกัดในการติดตั้งโคมไฟแทนที่โคมเดิม เนื่องจากแผนผังของเสาตั้งอยู่ในลักษณะเดิม

 

หากเรามามองถึงความคุ้มค่าและการประหยัดพลังงาน โคมไฟเดิมที่ใช้มีขนาด 1000 วัตต์ จำนวน 26 โคม ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนเป็น โคมไฟ รุ่น Series 14A แบรนด์ Boxbright แล้ว มีขนาดเพียง 600 วัตต์ และจำนวนโคมที่ลดลงเหลือแค่ 20 โคม ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง 40 % นอกจากนี้ยังมีค่าความสว่างที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าอีกด้วย พร้อมทั้งตัวโคมไฟที่มีส่วนประกอบจากวัสดุที่ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงทำให้เพิ่มความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น 

ขอขอขอบคุณ THE BRITISH CLUB ที่ไว้วางใจโคมไฟและการออกแบบแสงสว่างของ Boviga Lighting โดยทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของ THE BRITISH CLUB ได้ที่ https://www.britishclubbangkok.org/ Faceboook : The British Club Bangkok   และท่านใดที่สนใจโคมไฟครบวงจร รวมถึงการออกแบบแสงสว่าง ที่พร้อมดูแลคุณตั้งแต่ขั้นปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับแสงสว่าง การเลือกโคมไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน ไปจนถึงการติดตั้ง การทดสอบมาตรฐานระดับความส่องสว่าง สามารถติดต่อเราได้ที่ Line: @boviga


contact