ผลงานการติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ รุ่นซีรี่ย์ 8 แบรนด์ Box Bright และการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อโคมไฟภายในโรงกำจัดขยะ

March 26, 2024 1 min read

ผลงานการติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ รุ่นซีรี่ย์ 8 แบรนด์ Box Bright และการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อโคมไฟภายในโรงกำจัดขยะ


ลักษณะพื้นที่หน้างาน

เป็นสถานที่ที่ใช้กำจัดและจัดการขยะที่ถูกรวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ ตามครัวเรือน โดยพื้นที่มีลักษณะคล้ายกับโกดังสินค้า มีหลังคาสูง เป็นสโลปหรือในพื้นที่เดียวกันมีความสูงที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้การติดตั้งโคมไฟมีความสูงที่ไม่เท่ากัน โดยโรงขยะเป็นสถานที่ที่อยู่กลางแจ้ง ทำให้อุณภูมิภายในค่อนข้างร้อน การเลือกใช้โคมไฟที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากความร้อนมีผลต่ออายุการใช้งานของโคมไฟ

นอกจากนี้ การรวบรวมขยะจากครัวเรือน ทำให้มีขยะเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนหลายร้อยตันต่อวัน ซึ่งขยะเหล่านี้จะส่งแก๊สและสารเคมีออกมาจำนวนมาก หากใช้โคมไฟทั่วไป ที่มีการป้องกันไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโคมไฟได้อีกด้วย

 

โคมไฟที่เลือกใช้

HIGH BAY SERIES 8 | BOX BRIGHT
โคมไฟไฮเบย์ ซีรี่ย์ 8 แบรนด์ BOX BRIGHT

ด้วยลักษณะของพื้นที่ที่ใช้งานมีความร้อนค่อนข้างสูง จึงจำเป็นต้องใช้โคมไฟที่สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี ซึ่ง รุ่นซีรี่ย์ 8 ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมที่มีคุณสมบัติระบายความร้อน จึงทำให้สามารถถ่ายเทความร้อนออกจากตัวโคมไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การที่มีขยะจำนวนมาก ทำให้มีฝุ่นและสารเคมีที่ออกมาจากขยะเหล่านั้นจำนวนมากเช่นกัน การออกแบบตัวโคมจึงมีโครงสร้างแบบ Chimney type housing ช่วยลดการสะสมของฝุ่นละอองทำให้อากาศไหลผ่านได้ตลอดทั้งโคมได้ดียิ่งขึ้น ลดการสะสมของความร้อนภายในโคมไฟ และหน้าเลนส์เป็นกระจกนิรภัย (Tempered Glass) ที่ช่วยป้องกันโคมไฟจากสารเคมีต่าง ๆ ที่ระเหยขึ้นมา พร้อมระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นละอองที่ระดับ IP65 สามารถปกป้อง LED Chip ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โคมมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น

 

การวัดค่าความสว่าง

  • บริเวณพื้นที่รวมขยะ ที่มีความสูงมากที่สุดคือ 12 เมตร มีค่าความสว่าง 130 lux
  • ส่วนที่มีความสูงน้อยที่สุดของโกดัง คือ 7 เมตร มีค่าความสว่างอยู่ที่ 210 lux
  • บริเวณจุดเทขยะส่วนด้านบน มีความสูง 7 เมตร มีค่าความสว่างอยู่ที่ 290 lux

 

 

เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีลักษณะของพื้นที่และการใช้งานที่แตกต่างกัน การเลือกโคมไฟให้เหมาะสมจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากโคมไฟไม่เพียงแต่ให้ความสว่างเพียงเท่านั้น แต่ยังต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน และคงประสิทธิภาพการส่องสว่างไว้ตลอดอายุการใช้งาน หากมองว่าโคมไฟเพียงแค่ให้แสงสว่างได้ก็เพียงพอ จะเป็นโคมไฟอะไรก็ได้ นั่นอาจทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนโคมไฟ หรือบำรุงรักษาอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่สูงตามมา

แต่สำหรับโคมไฟจาก Boviga lighting เรามีทีมประเมินการใช้งานและลักษณะของพื้นที่หน้างานให้แก่ทุกท่าน เพื่อหาความเหมาะสมต่อการใช้งานและพื้นที่ ที่สามารถสร้างแสงสว่างและการใช้พลังงานที่ยั่งยืน


contact