งานติดตั้งโคมไฟ - ตรวจวัดแสงสว่าง เพื่อเพิ่มความสว่างที่เหมาะสม สําหรับพื้นที่ทํางานภายในกองหม้อแปลง

June 25, 2024 1 min read

งานติดตั้งโคมไฟ - ตรวจวัดแสงสว่าง เพื่อเพิ่มความสว่างที่เหมาะสม สําหรับพื้นที่ทํางานภายในกองหม้อแปลง

วิธีการตรวจวัดค่าความสว่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดแสงคือ Lux meter รุ่น LX-101AS ที่ผ่านการสอบเทียบเครื่องมือจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จาก TISI และ ANABโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบ วัดค่าความส่องสว่างในระดับพื้นที่ทํางาน (Working Plane) หรือที่ระดับประมาณ 0.8 m จากพื้น โดยใช้ขาตั้ง ปรับวัดระยะให้ได้ความสูง 0.8 m และนำ Light Sensor ติดที่บริเวณส่วนบนของขาตั้ง เพื่อนําไปวางตามจุดที่ต้องการวัด

ปรับปรุงแสงสว่างในบริเวณพื้นที่ทำงานตามมาตรฐานกำหนด

โคมไฟที่ใช้ : LED High Bay Type 2A แบรนด์ Light Power ขนาด 200 วัตต์ ใช้อุณหภูมิสีของแสงที่ 6500K ที่เป็นที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติโดยภายในพื้นที่ทำการติดตั้งทั้งหมด 36 โคม กระจายทั่วพื้นที่ เพื่อให้แสงสามารถสว่างอย่างสม่ำเสมอกันทั่วทั้งพื้นที่

ลักษณะการใช้งานแสงสว่างภายในพื้นที่ : ภายในเป็นพื้นที่กองหม้อแปลง ใช้ในการประกอบและตรวจสอบระบบ ซึ่งมีช่วงเวลาในการใช้งานในช่วงเช้าเป็นหลัก จึงทำให้ขณะปฏิบัติงานมีแสงจากธรรมชาติส่องเข้ามาภายใน

โดยสมาคมไฟฟ้าและแสงสว่างแห่งประเทศไทย ได้กำหนดมาตรฐานแสงสว่างของพื้นที่ภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ ค่าความสว่างเฉลี่ย : 300 lux | UGR (Unified Glare Rating ) : 25 | ค่าความสม่ำเสมอของแสง : 0.6เพื่อการทำงานเกี่ยวกับการประกอบหม้อแปลงและทดสอบระบบของหม้อแปลง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลตรวจวัดค่าความสว่าง

ทาง Boviga Light จึงเข้าพื้นที่เพื่อตรวจวัดแสงสว่าง ทำการวัดทั้งหมด 2 ครั้ง โดยแบ่งออกเป็น
1. วัดแสงสว่างบริเวณภายในที่ทำงานและบริเวณโดยรอบ ขณะเปิดไฟ
2. บริเวณภายในที่ทำงานและบริเวณโดยรอบ ขณะปิดไฟ
และหลังจากนั้นนำแสงทั้ง 2 ค่ามาหักลบกัน เพื่อหาค่าความสว่างของโคมไฟที่แท้จริง

ซึ่งหลังจากทำการหักลบเพื่อหาค่าความสว่างของโคมแล้ว

มีค่าความสว่างเฉลี่ยของพื้นที่เท่ากับ 637.13 lux ค่าความสม่ำเสมอของแสงอยู่ที่ 0.71
ผ่านตามมาตรฐานกำหนด 

 

±30°Pole Clamp Bracket
±30°Pole Clamp Bracket

contact