การออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามเทนนิส | Tennis lighting design

Sport Lighting  >  Lighting Design for Tennis Courts

ออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามเทนนิส

Lighting design for Tennis Courts การออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามเทนนิส


เทนนิส เป็นกีฬาที่ต้องการความแม่นยำและความรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องใช้ความสว่างสูง เพื่อให้ผู้เล่นสามารถมองเห็นลูกเทนนิสได้อย่างชัดเจน และมีประสบการณ์การเล่นที่ดีที่สุด ดังนั้นการออกแบบไฟสำหรับสนามเทนนิส จึงเป็นสิ่งสำคัญ การออกแบบระบบไฟสนามเทนนิสที่ดี ไม่เพียงแต่ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมความปลอดภัยให้นักกีฬาและผู้ชมอีกด้วย


Court Classification and Lighting Standards | การแบ่งประเภทการใช้งานของสนามและมาตรฐานแสงสว่าง

   การจะทราบว่า ความสว่างของไฟสนามเทนนิส ควรอยู่ที่เท่าไร เราควรทราบประเภทของสนามเทนนิสที่เราใช้งาน ว่าสนามเทนนิสใช้งานในการแข่งขันประเภทใดบ้าง โดยสมาคมเทนนิสนานาชาติ (The International Tennis Federation: ITF) และสมาคมวิศวกรรมแสงสว่าง (Illuminating Engineering Society: IES) ได้กำหนดคำแนะนำเกี่ยวกับระดับความสว่างขึ้นอยู่กับประเภทของการเล่นในแต่ละสนาม
   1. Class I: การแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับประเทศ และระดับมืออาชีพ
   2. Class II: การแข่งขันระดับภูมิภาค ระดับชมรม และการเล่นระดับกลาง
   3. Class III: การเล่นเพื่อสันทนาการ สนามเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม

 

Table A.4 Indoor Tennis
Lighting Class IlluminanceHor
PA(TA)
U0
PA(TA)
RG Ra
Class I > 750 lux
(75% PA)
0.7
(75% PA)
< 35 > 80
Class II > 500 lux
(75% PA)
0.7
(75% PA)
< 40 > 60
Class III > 300 lux
(75% PA)
0.5
(75% PA)
< 40 > 60

Table A.16 Outdoor Tennis
Lighting Class IlluminanceHor
PA(TA)
U0
PA(TA)
RG Ra
Class I > 500 lux
(75% PA)
0.7
(75% PA)
< 50 > 70
Class II > 300 lux
(75% PA)
0.7
(75% PA)
< 50 > 60
Class III > 200 lux
(75% PA)
0.6
(75% PA)
< 55 > 60

TENNIS COURT DIMENSIONS | ขนาดของสนามเทนนิส

   พื้นที่ทั้งหมดของสนามเทนนิส ควรมีขนาดใหญ่พอโดยรองรับกับจำนวนคอร์ทที่ต้องการ รวมถึงการเข้าถึงคอร์ทและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม การวางรูปแบบตำแหน่งของคอร์ทในสนาม เพื่อให้จัดเตรียมพื้นที่รอบๆ แต่ละคอร์ทให้เพียงพอ เพื่อให้สามารถเล่นได้อย่างสะดวกสบาย

ขนาดสนามเทนนิส แนะนำโดยสมาคมเทนนิสนานาชาติ

ขนาดที่แนะนำสำหรับการ run-back (จากเส้นฐานไปยัง backstop ส่วนท้ายคอร์ท) และ side-run ( จากเส้นข้างด้านนอกสุดไปจนถึง sidestop ที่ขอบคอร์ท) ขึ้นอยู่กับระดับของการเล่นและจำนวนของคอร์ท

 Dimension International (preferred) International (minimum) Recreational (minimum)
Total length including run-backs 40.23 m 36.57 m 34.75 m
Total width including side-run (doubles) 20.11 m 18.29 m 17.07 m
Run-back (distance behind baseline) 8.23 m 6.40 m 5.49 m
Side-run (distance to side of court) 4.57 m 3.66 m  3.05 m
Spacing between multiple courts n/a n/a 3.66 m


SURFACE DESCRIOTIONS | ลักษณะพื้นผิวของสนามเทนนิส

เนื่องจากเทนนิสสามารถเล่นได้หลากหลายพื้นผิว โดยลักษณะของพื้นผิวที่เล่นต้องสามารถปรับระดับและความสม่ำเสมอและมีความเสียดทานที่อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ ก็สามารถใช้เป็นพื้นผิวของสนามเทนนิสได้ 


ลักษณะของพื้นผิวหลักที่ใช้ในสนามเทนนิส ได้แก่

▶ สนามดิน (Clay courts)

▶ สนามหญ้า (Grass courts)

▶ สนามผิวคอนกรีต (Concrete courts)

▶ สนามผิวยางมะตอย (Asphalt courts)

▶ สนามหญ้าเทียม/ดินเทียม (Artificial grass/clay courts)

▶ สนามพื้นพรม (Carpet courts)

▶ สนามผิวอะครีลิก (Acrylic courts)

contact