ห้องเย็น | Cold storage


Lighting for Warehouse  >  Cold Storage


โคมไฟ LED สำหรับคลังสินค้าที่มีแร็ค


ห้องเย็นเป็นห้องสำหรับจัดเก็บสินค้าให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ เพื่อให้คงคุณภาพและยืดอายุของสินค้าให้ยาวนานขึ้น โคมไฟที่ใช้งานภายในห้องเย็นจะแตกต่างจากโคมไฟทั่วไป เพราะด้วยอุณภูมิแวดล้อมที่ต่ำ (อาจต่ำถึง -30°C) และมีความชื้นสูง โดยลักษณะพื้นที่ภายในห้องเย็นอาจเป็นพื้นที่โล่งสำหรับวางสินค้า หรือถ้าเป็นห้องเย็นขนาดใหญ่อาจมีการติดตั้งชั้นวางสินค้าอุตสากรรมเพื่อวางสินค้าบนชั้น rack

ลักษณะโคมไฟที่เหมาะสมสำหรับห้องเย็น

  • สามารถเปิดใช้งานโคมไฟภายในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิติดลบ 30 องศา การบำรุงรักษาน้อย
  • มีประสิทธิภาพการป้องกันน้ำและฝุ่น (ingress protection) ไม่น้อยกว่า IP65
  • โคมไฟควรปล่อยความร้อนออกมาต่ำ เพื่อให้รบกวนการทำงานของระบบทำความเย็นน้อยที่สุด
  • ควรเลือกโคมไฟที่มีมุมองศาของแสงสว่างให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ symmetrical และ asymmetrical เพื่อให้การออกแบบแสงสว่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการลดสูญเสียปริมาณแสงสว่างน้อยที่สุด

โคมไฟที่แนะนำติดตั้ง

  • BB-HB-S8 : แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวัสดุคุณภาพสูง
  • BB-LL-S1 : ขนาด compact
  • BB-LL-S4 : ประสิทธิภาพสูง เปลี่ยนอะไหล่ง่าย รองรับระบบ Smart lighting
  • Philips BY698P

contact