พื้นที่จัดเก็บสินค้าที่มีชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม | Pallet Racking


Lighting for Warehouse  >  Pallet Racking


โคมไฟ LED สำหรับคลังสินค้าที่มีแร็ค

พื้นที่จัดเก็บสินค้าที่มีชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้าบนชั้นวางอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะของพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่าง 2 ลักษณะ คือ


 • บริเวณช่องระหว่างชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม
  • พื้นที่ด้านล่าง ซึ่งเป็นระดับความสว่างในแนวราบ (horizontal ligting level) ที่มีคนทำงาน หรือรถโฟล์คลิฟท์ขับผ่าน เพื่อยกหรือหยิบสินค้า ลักษณะของพื้นที่จะเป็นพื้นที่หน้าแคบ ความกว้างประมาณ 1.8 ถึง 3 เมตร แต่มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งอาจยาวได้มากกว่า 80 เมตร

 • บนชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม
  • พื้นที่ด้านหน้าที่ใช้เก็บสินค้า ซึ่งเป็นระดับความสว่างในแนวตั้ง (Vertical lighting level) นอกจากเราจะคำนึงถึงความสว่างในพื้นที่ทำงานด้านล่างแล้ว ระดับความสว่างบนชั้นวางสินค้าก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นบริเวณที่เราต้องใช้สายตามองขึ้นไปจากระยะไกลเพื่อตรวจเช็คจำนวน รายละเอียดของสินค้า เก็บหรือหยิบสินค้าจากชั้นวาง

  ด้วยลักษณะของพื้นที่ที่มีความเฉพาะ ไม่ใช่พื้นที่โล่งทั่วไป การเลือกใช้โคมไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน และการออกแบบแสงสว่างด้วยผู้เชี่ยวชาญ หรือ professional lighting designer จึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ได้แสงสว่างที่ครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานสูงสุด  โคมไฟที่แนะนำติดตั้ง จะแบ่งเป็น 2 แบบ

  1. โคมไฮเบย์แบบกลม (LED high bay)


  เป็นโคมไฟที่นิยมใช้ติดตั้ง เนื่องจากติดตั้งง่าย และมีรุ่นให้เลือกหลากหลายรูปแบบ รุ่นที่แนะนำได้แก่

   • BB-HB-S8 แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวัสดุคุณภาพสูง
   • BB-HB-S12 ประสิทธิภาพสูง รองรับระบบ Smart lighting
   • LP-HB-S1A ขนาด compact
   • Philips BY698P


  2. โคมไฮเบย์แบบยาว (LED linear high bay)


  โคมไฟรุ่นนี้มีเลนส์ให้เลือกหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะและขนาดของพื้นที่ โดยเฉพาะเลนส์องศาอสมมาตร (Asymmetrical lens) ที่ให้แสงสว่างส่องออกจากโคมไฟมีลักษณะคล้ายสีเหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เราต้องการส่องสว่าง ช่วยให้ระดับความสว่างครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างสม่ำเสมอ และลดการสูญเสียของแสงสว่างไปยังนอกพื้นที่ใช้งาน

   • BB-LL-S1 ขนาด compact มีให้เลือกตั้งแต่ 30W ไปจนถึง 240W
   • BB-LL-S4 ประสิทธิภาพสูง เปลี่ยนอะไหล่ง่าย รองรับระบบ Smart lighting
   • Phillips BY570

  contact