เสาปลายเรียว ปลาย 1.5" ชุบกัลวาไนท์ กิ่งคู่ สำหรับโคมไฟถนน ความสูง 4.60-7.60 เมตร แบรนด์ LUNAR ~ Tapered Lighting Pole: Double Branch

เสาปลายเรียว ปลาย 1.5" ชุบกัลวาไนท์ กิ่งคู่ สำหรับโคมไฟถนน ความสูง 4.60-7.60 เมตร แบรนด์ LUNAR ~ Tapered Lighting Pole: Double Branch

โคม LUNARเสาปลายเรียว ปลาย 1.5" ชุบกัลวาไนท์ กิ่งคู่ สำหรับโคมไฟถนน ความสูง 4.60-7.60 เมตร แบรนด์ LUNAR ~ Tapered Lighting Pole: Double Branch

SC52S Tapered Lighting Pole: Double Branch  Model : STAMINA

FEATURES 

  • ใช้ติดตั้งโคมไฟถนน  
  • เสาเหล็กชุบกัลวาไนท์ ปลอดสนิม
  • แข็งแรงทนทานยาวนาน
  • มาตรฐานระบบชุบกัลวาไนท์ ASTM A123-89a
  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมโคมได้ภายในเสา
  •  ช่องเซอร์วิสบริเวณโคนเสา เพื่อความสะดวกต่อการบำรุงรักษา
  • ดาวน์โหลดสเปคสินค้า Product Specification

 

PRODUCT SPECIFICATION

เสาปลายเรียว ปลาย 1.5" ชุบกัลวาไนท์ กิ่งคู่ สำหรับโคมไฟถนน ความสูง 4.60-7.60 เมตร แบรนด์ LUNAR ~ Tapered Lighting Pole: Double Branch 

Model

Arm size

Plate Dimension (mm)

Height

Pole Dimension (mm)

x Height

A

B

C

D

H

F

M

J

K

R

SC52S/300-80

STAMINA

1.5"

x

3.00m

230

180

25

32

3000

84.5

48

800

48

2400

SC52S/400-80

STAMINA

1.5"

x

4.00m

250

200

25

32

4000

100

48

800

48

3400

SC52S/500-80

STAMINA

1.5"

x

5.00m

250

200

25

32

5000

116

48

800

48

4500

SC52S/600-140

STAMINA

1.5"

x

6.00m

250

200

25

32

6000

116

48

1400

48

4500

SC52S/700180

STAMINA

1.5"

x

7.00m

300

250

25

32

7000

133

48

1800

48

5600

*click model no. to see drawing

contact