ติดตั้งหลอดไฟ MASTER LEDtube T8 ได้ง่ายขึ้น ด้วย MASTER LEDtube Starter EMP

สตาร์ทเตอร์ EMP 050 สำหรับติดตั้งแทนสตาร์ทเตอร์ของหลอดฟลูออเรสเซนต์เดิม เพื่อติดตั้งหลอดไฟ MASTER LEDtube T8 แบรนด์ PHILIPS

รูปแบบการติดตั้ง (Installation Type): 

  • ในกรณีที่ต้องการติดตั้งหลอดไฟ MASTER LEDtube T8 แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์เดิมที่มีบัลลาสต์เป็นแบบแกนเหล็ก สามารถทำได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องถอดบัลลาสต์แกนเหล็กออก เพียงแค่ปลดหลอดฟลูออเรสเซนต์ และสตาร์ทเตอร์เดิมออก และเปลี่ยนมาใช้หลอด MASTER LEDtube T8 และ EPM050 ก็สามารถใช้งานได้ทันที 

ขั้นตอนการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟ led

contact