Class III | ความสว่าง 300 ลักซ์ | ออกแบบแสงสว่างสนามแบดมินตันสำหรับการเล่นแบบนันทนาการ ฝึกซ้อม

September 15, 2023 1 min read

ออกแบบแสงสว่างสนามแบดมินตัน สำหรับการเล่นแบบนันทนาการ ค่าความสว่าง 300 lux

ตัวอย่างการออกแบบแสงสว่าง สนามกีฬาแบดมินตัน

  • ขนาดสนามแบดมินตันมาตรฐาน พื้นที่เล่น 6.1x13.4 เมตร
  • ขนาด 2 สนาม ระยะห่างระหว่างสนาม 1.5 เมตร
  • ติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ ขนาด 120W แบรนด์ Light Power รุ่น Series 2 พร้อมใส่อลูมิเนียม Reflector ช่วยในเรื่องลดแสงจ้าตา จำนวน 9 โคม
  • ระยะห่างระหว่างโคมไฟด้านกว้าง 7.6 เมตร และด้านยาว 7 เมตร
  • ติดตั้งโคมไฟ วัดจากพื้นสนาม สูง 8.3 เมตร (เป็นระยะความสูงที่แนะนำสำหรับสนามแบดมินตันที่เล่นแบบนันทนาการ)

 

 EN12193: Sport Lighting  มาตรฐานแสงสว่างสำหรับสนามกีฬาแบดมินตัน 

Lighting Class Lux levelHor UniformityHor Glare (RUG) CRI (Ra)
Class I 750 lux 0.7 < 22 > 80
Class II 500 lux 0.7 < 22 > 60
Class III 300 lux 0.7 < 22 > 60
สำหรับสนามแบดมินตัน ที่มีลักษณะสนามเช่า เล่นเพื่อการนันทนาการ หรือฝึกซ้อม แนะนำความสว่างที่ระดับ Class III ค่าความสว่าง 300 ลักซ์ ความสม่ำเสมอของแสงต้องมากกว่า 0.7 และค่าแสงจ้าตาสำหรับพื้นที่ในร่ม ต้องไม่เกิน 22

ค่าความสว่างที่ได้จากการจำลองแสงสนามแบดมินตัน โดยใช้โปรแกรม Dialux Evo ทั้ง 4 สนามได้ค่าความสว่างและค่า UGR (Unified Glare Rating) ดังนี้

สนามที่ 1 | Calculation surface 1

  • ค่าความสว่างในแนวระนาบ (Horizontal illuminance) = 332 lux
  • ค่าความสม่ำเสมอของแสง (Uniformity) = 0.92
  • ค่าการประเมินแสงจ้า (UGR) ที่มากที่สุด (Max) ได้ 22

สนามที่ 2 | Calculation surface 2

  • ค่าความสว่างในแนวระนาบ (Horizontal illuminance) = 332 lux
  • ค่าความสม่ำเสมอของแสง (Uniformity) = 0.93
  • ค่าการประเมินแสงจ้า (UGR) ที่มากที่สุด (Max) ได้ 22

  โคมไฟที่ใช้ในตัวอย่างนี้ เป็นโคมไฟไฮเบย์ ขนาด 120W แบรนด์ Light Power รุ่น Series 2 พร้อมใส่อลูมิเนียม Reflector ที่ช่วยในเรื่องลดแสงจ้าตา จำนวน 9 โคม ซึ่งโคมไฟรุ่นนี้ไม่ทำให้อากาศภายในห้องร้อน เนื่องจากการระบายความร้อนของ LED จะระบายขึ้นด้านบน ไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิในการเล่นกีฬาภายในพื้นที่ เป็นผลให้ผู้ใช้งานสามารถเล่นกีฬาได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  โดยใช้กำลังไฟรวมทั้งสนาม เพียง 720 วัตต์ต่อชั่วโมงต่อ 1 สนาม คิดค่าไฟเพียงชม.ละไม่ถึง 5 บาท

   

   


  >> คลิ๊ก เพื่ออ่านเนื้อหาอื่นๆ เกี่ยวกับแสงสว่างสำหรับสนามแบดมินตัน <<

  Lighting design for Tennis Courts
  การออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามแบดมินตัน


  Leave a comment

  contact