Sport Lighting  >  Lighting Design for Badminton Courts

Lighting design for Tennis Courts การออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามแบดมินตัน


แสงสว่างในกีฬาแบดมินตัน เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากการมองเห็นที่ดีของผู้เล่นและคนดู มีผลต่อประสบการณ์ในการเล่นและการรับชมที่ดี

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบแสงสว่างที่เหมาะสมกับสนามแบดมินตัน เช่น

• คุณสมบัติของแสงที่ดีสำหรับสนามแบดมินตัน
• ระดับแสงสว่างที่เหมาะสมกับประเภทของการเล่น
• ตำแหน่งในการเลือกติดตั้งโคมไฟ
• การป้องกันการถูกรบกวนจากการมองเห็น
• การซ่อมบำรุงและการตรวจสอบความสว่าง
• การจัดการการประหยัดพลังงาน

คุณสมบัติของแสงที่ดี

ความสว่าง: ความสว่างของแสงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการมองเห็นของลูกขนไก่และการขยับของคู่แข่งได้อย่างชัดเจน ความสว่างที่เหมาะสมควรอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

ความสม่ำเสมอของแสง: ความสว่างที่สม่ำเสมอของทั่วทั้งสนาม ช่วยป้องกันการเกิดเงาที่มากเกินไป หรือแสงสว่างที่ไม่พอในบางพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคและเพิ่มความลำบากในการมองเห็นระหว่างการเล่นกีฬาหรือการแข่งขัน

การลดเงา: เงาจากแสงสว่างอาจทำให้เกิดความสับสนในตำแหน่งของลูกขนไก่ ดังนั้นจึงควรใช้การออกแบบแสงสว่าง เพื่อช่วนในการเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมของโคมไฟ เพื่อลดจากเกิดเงาจากแสง

การป้องกันแสงสว่างเข้าสู่ดวงตาของผู้เล่น: ความสว่างของแสงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการมองเห็นของลูกขนไก่และการขยับของคู่แข่งได้อย่างชัดเจน ความสว่างที่เหมาะสมควรอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

คุณภาพของแสงสว่าง: การเลือกใช้งานโคมไฟ ควรเลือกโคมไฟที่มีคุณภาพแสงที่ดี เช่น LED ที่มีความสว่างสูง ประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังควรเลือกโคมไฟที่มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

สีของแสงสว่าง: สีและความถูกต้องของสีก็มีผลต่อความสามารถในการมองเห็นและความสบายตาของผู้ใช้งานสนาม ดังนั้นการเลือกสี ควรเลือกสีที่ไม่ทำให้เกิดความล้าของผู้เล่น เช่น แสง Neutral white (4000K) หรือแสง Daylight white (5000K-6500K) เป็นแสงที่คล้ายกับแสงธรรมชาติในช่วงกลางวัน และค่าความถูกต้องของสี ก็ไม่ควรต่ำกว่าที่มาตรฐานกำหนด

แสงสว่างที่ดีสำหรับสนามแบดมินตัน

 

ระดับแสงสว่างที่เหมาะสมกับประเภทของการเล่น

ระดับแสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับสนามแบดมินตัน ขึ้นกับระดับของการเล่น โดยแต่ละระดับของการเล่นก็จะมีมาตรฐานค่าความสว่างที่แตกต่างกัน ดังนี้

สนามแบดมินตันสำหรับการเล่น (Recreational level): ความสว่างเฉลี่ยที่ต้องการอยู่ที่ 200-300 lux

สนามแบดมินตันสำหรับการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันระดับท้องถิ่น (Local competition level): ความสว่างเฉลี่ยที่ต้องการอยู่ที่ 300-500 lux

สนามแบดมินตันสำหรับการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันระดับประเทศ (National competition level): ความสว่างเฉลี่ยที่ต้องการอยู่ที่ 500-750 lux

สนามแบดมินตันสำหรับการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันระดับนานาชาติ (International competition level): ความสว่างเฉลี่ยที่ต้องการอยู่ที่ 750-1000 lux

EN12193: Sport Lighting มาตรฐานแสงสว่างสำหรับสนามกีฬาแบดมินตัน 

Lighting Class Lux levelHor UniformityHor Glare (RG) CRI (Ra)
Class I 750 lux 0.7 < 35 > 80
Class II 500 lux 0.7 < 40 > 60
Class III 300 lux 0.7 < 40 > 60

ไม่ควรวางโคมไฟในส่วนของเพดานที่อยู่เหนือเล่นหลัก ขนาด 13.4 x 6.1 m (Principal area)

TENNIS COURT DIMENSIONS | ขนาดของสนามแบดมินตัน

การออกแบบแสงสว่าง ควรคำนึงถึงขนาดของสนามและตำแหน่งการวางพื้นที่ของสนามแบดมินตัน โดยการออกแบบแสงสว่าง สิ่งที่ต้องคำนึงมีทั้งเรื่องการวางตำแหน่งของโคมไฟ โดยไม่ให้รบกวนสายตาของผู้เล่น และให้แสงที่ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการแข่งขันหรือการเล่นกีฬา

 

 

Badminton Lighting Design | ตัวอย่างการออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามแบดมินตัน


contact