Smart Sport Lighting | 300-500 lx | ออกแบบแสงสว่างทำหรับ Class 2 และ Class 3 เพื่อคุณภาพการเล่นที่ดีกว่า

February 02, 2018 1 min read

Smart Sport Lighting | 300-500 lx | ออกแบบแสงสว่างทำหรับ Class 2 และ Class 3 เพื่อคุณภาพการเล่นที่ดีกว่า

ตัวอย่างการออกแบบแสงสว่าง สนามกีฬาแบดมินตัน

  • ขนาดสนามแบดมินตันมาตรฐาน พื้นที่เล่น 6.1x13.4 เมตร
  • ขนาด 4 สนาม ระยะห่างระหว่างสนาม 2 เมตร
  • ติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ ขนาด 100W แบรนด์ BOX BRIGHT รุ่น Series 8 พร้อมใส่อลูมิเนียม Reflector ช่วยในเรื่องลดแสงจ้าตา จำนวน 16 โคม
  • ระยะห่างระหว่างโคมไฟด้านกว้าง 8.1 เมตร และด้านยาว 13.4 เมตร
  • ติดตั้งโคมไฟ วัดจากพื้นสนาม สูง 8.3 เมตร (เป็นระยะความสูงที่แนะนำสำหรับสนามแบดมินตันที่เล่นแบบนันทนาการ)

ออกแบบแสงสว่างสนามแบดมินตัน ประเภทสนามสำหรับการเล่นแบบนันทนาการ

ออกแบบแสงสว่างสนามแบดมินตัน ประเภทสนามสำหรับการเล่นแบบนันทนาการ

ออกแบบแสงสว่างสนามแบดมินตัน ประเภทสนามสำหรับการเล่นแบบนันทนาการ

ออกแบบแสงสว่างสนามแบดมินตัน ประเภทสนามสำหรับการเล่นแบบนันทนาการ

ออกแบบแสงสว่างสนามแบดมินตัน ประเภทสนามสำหรับการเล่นแบบนันทนาการ

ออกแบบแสงสว่างสนามแบดมินตัน ประเภทสนามสำหรับการเล่นแบบนันทนาการ

ออกแบบแสงสว่างสนามแบดมินตัน ประเภทสนามสำหรับการเล่นแบบนันทนาการ

โคมไฟที่ใช้ในตัวอย่างนี้ เป็นโคมไฟไฮเบย์ ขนาด 150W แบรนด์ BOX BRIGHT รุ่น Series 8 พร้อมใส่อลูมิเนียม Reflector เพิ่ม Smart Lighting ด้วย Sensor


>> คลิ๊ก เพื่ออ่านเนื้อหาอื่นๆ เกี่ยวกับแสงสว่างสำหรับสนามแบดมินตัน <<

Lighting design for Tennis Courts
การออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามแบดมินตัน


Leave a comment

contact