แสงสว่างสำหรับอุตสาหกรรม ตอนที่ 1 | แสงสว่างที่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

February 06, 2020 1 min read

แสงสว่างสำหรับอุตสาหกรรม ตอนที่ 1 | แสงสว่างที่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

อุตสาหกรรมในส่วนของการผลิตและเก็บสินค้า มีข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย ดังนั้นแสงจึงเป็นสิ่งจำเป็นในเบื้องต้นสำหรับมาตรฐานความปลอดภัย จึงควรทำให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อคุณภาพในการผลิตสินค้า ประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและอันตรายต่อสุขภาพที่เป็นผลกระทบมาจากแสงสว่าง 

แสงสว่างที่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ในปัจจุบัน ไฟ LED ได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในขนาด Watt เท่าเดิม การเลือกใช้โคมไฟที่ lm/W สูง ส่งผลให้ได้แสงสว่างที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็ประหยัดไฟได้มากขึ้น ดังนั้นแสงที่ดีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าต่อต่ออุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง

เลือกใช้ไฟคุณภาพสูง เพื่อลดต้นทุนที่คาดไม่ถึง

ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นอยู่กับแรงจูงใจของพนักงาน ในส่วนนี้แสงจึงมีความสำคัญมากขึ้นแต่เจ้าของกิจการอาจมองข้ามไป จริงๆแล้วแสงสว่างที่ดี ( รวมถึงเทคโนโลยีการควบคุมแสงอัจฉริยะและเทคโนโลยี LED ที่ทันสมัย ) มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรม

  • การใช้แสงไฟจาก LED ประหยัดพลังงานได้มาก สูงสุดถึง 80% และยังช่วยลดค่าใช้จากในการบำรุงรักษา
  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่มากขึ้น : แสงที่ดี นอกจากให้ความสว่างสูงและช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังต้องให้แสงที่มีความถูกต้องของสีสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเป็น ลดการเมื่อยล้า ความเหนื่อยล้าและความเครียด และยังช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานอีกด้วย
  • การจัดระบบแสงสว่างและจัดวางตำแหน่งที่ดี ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการทำงานใหม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องย้ายตำแหน่งไฟใหม่ 
  • การจัดวางตำแหน่งที่ดีและการเลือกใช้โคมไฟที่มีคุณภาพสูง พร้อมระบบการจัดการแสงสว่างที่น่าเชื่อถือ จะเพิ่มอายุการใช้งานของโคมไฟ LED พร้อมทั้งความปลอดภัยในการใช้งาน

ดังนั้นหลายโรงงานที่ลดการลงทุนในแสงสว่างโดยยังใช้ระบบแสงสว่างแบบเดิม ที่ใช้พลังงานมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับนโยบายประหยัดพลังงาน และอาจได้ค่าความสว่างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม รวมถึงส่งผลถึงประสิทธิภาพการผลิตของพนักงานต่ำลงอีกด้วย

ไฟในที่ทำงานน้อย ลดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ใส่ใจในเรื่องของคนที่ใช้งานพื้นที่เป็นอันดับแรก

มีกรณีศึกษาเป็นจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่า แสงสว่างมีผลต่ออุบัติเหตุในที่ทำงานอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น เมื่อแสงสว่างเพิ่มขึ้น จำนวนอุบัติเหตุก็จะลดลง  มาตรฐาน DIN EN 12464-1“ แสงสว่างในที่ทำงานในอาคาร”  ระบุว่า แสงที่เหมาะสม ส่งผลกับความสบายตาและประสิทธิภาพการมองเห็น และยังส่งผลให้สามารถมองเห็นได้อย่างดีแม้อยู่ในสภาวะการทำงานที่ลำบากและยาวนานกว่าปกติ

เลือกใช้ระบบ Smart Lighting เข้ามาควบคุมปริมาณแสงสว่างภายใน โดยคำนึงในเรื่องของการใช้แสงไฟที่มีผลต่อผู้ใช้งานประกอบกับการใช้แสงธรรมชาติ เป็นส่วนช่วยทั้งในเรื่องประหยัดพลังงาน รวมถึงช่วยในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในพื้นที่ การคำนึงในเรื่องของแสงไฟที่มีผลต่อผู้ใช้งานในพื้นที่ ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน รวมถึงสร้างความมั่นใจในการทำงานและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ส่งผลให้ลดอัตราการลางานอันเนื่องมาจากสาเหตุการป่วยหรืออุบัติเหตุ และสุดท้ายประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่มากขึ้น ก็จะส่งผลให้ผลผลิตในงานมีมากขึ้น รวมทั้งยังมีคุณภาพมากขึ้นและของเสียก็จะลดลง

ต้องการปรึกษาเรื่องการออกแบบแสงสว่าง หรือระบบ smart lighting สามารถปรึกษาได้ที่
line : @boviga
facebook.com/Boviga
โทร 02-408-4236
เข้าชมสินค้าของเรา https://www.bovigastore.com/

 


contact