ออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามฟุตบอลขนาด 105x68 เมตร

Lighting Design for Football > Football Field 105 x 68 m.

ออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามฟุตบอล กว้าง 68 x ยาว 105 เมตร (สนามขนาดมาตรฐาน 11 คน)

ตัวอย่างการออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ เป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับโลก เป็นสนามสำหรับผู้เล่น 11 คน โดยในตัวอย่างนี้ ออกแบบสนามขนาด กว้าง 68 เมตร และยาว 105 เมตร


Lighting Standard | มาตรฐานแสงสว่างของสนามฟุตบอล


EN12193: 2019 Light and Lighting - Sport Lighting


Lighting Class Horizontal illuminance Uniformity Glare Rating
Class III 75 lux 0.5 < 60
Class II 200 lux 0.6 < 55
Class I 500 lux 0.7 < 55มาตรฐานแสงสว่าง Class III

class-III-sport-lighting-en12193

Lighting Design Code: FB10568C301V00


สนามขนาด 105x68 เมตร ที่ตั้งเสาจำนวน 12 ต้น ติดตั้งโคมไฟเสาละ 1 โคม 

เพื่อให้ได้ค่าความสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 75 ลักซ์ โคมไฟที่ใช้ต้องมีค่าความสว่างไม่น้อยว่า 72,000 ลูเมน

ตัวอย่างนี้ ติดตั้งโคมไฟเสาละ 1 โคม จำนวน 12 เสา ที่ความสูง 9 เมตร เลือกใช้ โคมไฟ Flood Light รุ่น Series 10A ขนาด 600W โดยใช้ไฟทั้งสนามรวมอยู่ที่ประมาณ 7,200 วัตต์ คิดค่าไฟต่อชั่วโมงอยู่ที่เพียง 30.24 บาทต่อชั่วโมง (คิดค่าไฟที่หน่วยละ 4.2 บาท)
มาตรฐานแสงสว่าง Class II

class-III-sport-lighting-en12193

Lighting Design Code: FB10568C202V00


Class 2 : 200 lux ตั้งเสาจำนวน 10 ต้น  ติดตั้งโคมไฟเสาละ 3 โคม

ได้ที่ความสูงตั้งแต่ 10 - 16 เมตร และเพื่อให้ได้ค่าความสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ โคมไฟที่ใช้ต้องมีค่าความสว่างไม่น้อยว่า 72,000 ลูเมน

ตัวอย่างนี้ ติดตั้งโคมไฟเสาละ 3 โคม จำนวน 10 ต้น ที่ความสูง 10 เมตร เลือกใช้ โคมไฟ Flood Light รุ่น Series 10A ขนาด 600W จำนวนรวมทั้งหมด 30 โคม ได้ค่าความสว่างเฉลี่ยทั้งสนามอยู่ที่ 209 lux ความสม่ำเสมอของแสง 0.65 และค่าแสงจ้าตาไม่เกิน 55 ทั้งยังไม่มีแสงที่สูญเสียไปด้านบนของโคมเลย โดยใช้ไฟทั้งสนามรวมอยู่ที่ประมาณ 18 กิโลวัตต์ คิดค่าไฟต่อชั่วโมงอยู่ที่เพียง 75.6 บาทต่อชั่วโมง (คิดค่าไฟที่หน่วยละ 4.2 บาท x 18 หน่วย)

Lighting Design for Football Field


contact