การออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามฟุตบอล | Football lighting design

Sport Lighting  >  Lighting Design for Football

Football lighting design คือการออกแบบแสงสำหรับกีฬาฟุตบอลที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้ผู้เล่น เจ้าหน้าที่และผู้ชมมีประสบการณ์ที่ปลอดภัยและมีความสุขในระหว่างการแข่งขันและงานกีฬาต่างๆ การออกแบบแสงที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้ผู้เล่นมองเห็นได้ชัดเจน แต่ยังสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาสำหรับผู้ชมในสนามกีฬาหรือผู้ชมที่ติดตามการแข่งขันผ่านทางโทรทัศน์ด้วย การเลือกอุปกรณ์แสงที่เหมาะสม การกำหนดตำแหน่งและระดับความสว่างที่เหมาะสม ทุกรายละเอียดในการออกแบบแสงสำหรับกีฬาฟุตบอลถูกพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่จำไม่ลืมสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแสงสำหรับสนามกีฬาระดับมืออาชีพหรือสนามกีฬาในโรงเรียนระดับชาติ การออกแบบแสงที่ถูกต้องสามารถสร้างความแตกต่างที่สำคัญในโลกของกีฬาฟุตบอลได้ทั้งหมด.

โคมไฟ LED สำหรับสนามฟุตบอล

การออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามฟุตบอล ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ตั้งแต่ ขนาดของสนาม ระดับการแข่งขัน และความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งความสูงของเสาที่ติดตั้ง ทิศทางและมุมองศาของแสง รวมถึงการติดตั้งโคมไฟ LED เพื่อให้ได้ค่าความสว่างถึงตามมาตรฐานที่กำหนด EN12193 Sport Lighting ดังนี้

 • ระดับความสว่างและความสม่ำเสมอของแสง
   1. ความสว่างที่เหมาะสมกับสนามขึ้นกับประเภทของการเล่น เช่น สนามฝึกซ้อมทั่วไปจนถึงการแข่งขันระดับท้องถิ่น อาจใช้ความสว่างใน Class III ก็เพียงพอ แต่ทั้งนี้ก็อาจขึ้นกับความพึงพอใจส่วนตัวของผู้เล่นหรือผู้ดูแลสนาม ที่ต้องการความสว่างเพิ่มมากขึ้นก็ได้เช่นกับ นอกจากนี้ความสม่ำเสมอของแสงก็ไม่ควรต่ำกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด เพื่อให้ผู้เล่นและผู้เข้าชม สามารถมองเห็นการแข่งขันในสนามได้อย่างชัดเจน ไม่มีปัญหาในการมองเห็น
 • ความสูงและมุมองศาการติดตั้งของโคมไฟ
   1. การติดตั้งโคมไฟไม่ควรทำให้เกิดแสงแยงตาหรือแสงจ้าตา (glare) เพราะจะทำให้มุมมองการเล่นของผู้เล่นเกิดความไม่สบายตา อาจเป็นอุปสรรคทั้งในการเล่นและการชมของผู้ชม โดยตัวอย่างการออกแบบแสงสว่างของเรา คำนึงถึงปัญหานี้เป็นสิ่งสำคัญ
 • การเลือกใช้โคมไฟ
   1. การเลือกโคมไฟก็เป็นสิ่งสำคัญ การเลือกใช้โคมไฟที่อายุการใช้งานสั้น ก็จะทำให้ต้องมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ดังนั้นการเลือกโคมไฟที่เหมาะสม ควรเลือกโคมไฟที่มีคุณภาพ อายุการใช้งานยาวนาน นอกจากนี้ การเลือกใช้โคมไฟที่มีมุมองศาการกระจายแสงที่เหมาะสม นอกจากจะให้แสงสว่างได้ตามความต้องการแล้ว ยังช่วยให้ลดการใช้พลังงานได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากแสงสว่างจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ใช้งาน ลดแสงที่กระจายออกไปนอกพื้นที่ที่ไม่ต้องการ ช่วยลดมลภาวะทางแสงอีกด้วย

  ทั้งนี้ การเลือกใช้แสงสว่างในสนามฟุตบอลให้เหมาะสม ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ระบบแสงสว่างที่เหมาะสมกับสนามฟุตบอล ทั้งยังตรงตามความต้องการของผู้เล่นและผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ควรคำนึงถึงความสวยงาม ความเสถียรของระบบแสงสว่าง การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้แสงสว่างสำหรับสนามฟุตบอลที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับคุณที่สุด

   

   

  Lighting Standard | มาตรฐานแสงสว่างของสนามฟุตบอล

  EN12193: 2019 Light and Lighting - Sport Lighting


  มาตรฐานแสงสว่าง EN12193: 2019 เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดย คณะกรรมการด้านเทคนิค CEN/TC 169 "Light and Lighting" เป็นมาตรฐานของยุโรปที่เป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลก ระบุข้อกำหนดในการออกแบบแสงสว่างในสนามกีฬารวมถึงสนามฟุตบอลด้วย โดยการออกแบบแสงสว่างต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานเพื่อให้แสงสว่างเพียงพอต่อผู้เลนและผู้ชม โดยเน้นความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการมองเห็น มาตรฐานนี้แบ่งประเภทระดับแสงสว่างไปตามระดับการเล่นและประเภทของสนาม เช่น สนามหญ้าแท้, สนามหญ้าเทียม รวมทั้งสนามพื้นผิว และยังกำหนดการติดตั้งและการความคุมแสงสว่างเพื่อปรับระดับแสงตามช่วงเวลาและสภาพอากาศ 

  bovigastore_football-lighting-design

  Level of competition Lighting class
  I II III
  International and National X
  Regional X X
  Local X X X
  Training X X
  Recreational/ School sports (Physical education) X

  Table A.2: Indoor Football มาตรฐานแสงสว่างสนามฟุตบอลภายในร่ม

  Lighting Class Horizontal illuminance Uniformity Glare Rating CRI
  Class I 750 lux 0.7 - -
  Class II 500 lux 0.7 - -
  Class III 200 lux 0.5 - -

  Table A.21: Outdoor Footballมาตรฐานแสงสว่างสนามฟุตบอลภายนอก/กลางแจ้ง

  Lighting Class Horizontal illuminance Uniformity Glare Rating CRI
  Class I 500 lux 0.7 < 55 70
  Class II 200 lux 0.6 < 55 60
  Class III 75 lux 0.5 <60 60

   

  FIFA Lighting Standard | มาตรฐานแสงสว่างสนามฟุตบอลกำหนดโดยฟีฟ่า


  มาตรฐานแสงสว่าง FIFA เป็นมาตรฐาน ข้อกำหนด และคำแนะนำสำหรับระบบส่องสว่างในสนามแข่งขัน FIFA และสถานที่ฝึกซ้อม ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทางเทคนิคและคำแนะนำเกี่ยวกับโคมไฟที่ใช้ในสนามแข่งและสนามฝึกซ้อม เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบแสงสว่างสำหรับ FIFA เพื่อให้ได้แสงที่มีคุณภาพกับผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ทุกคน

  FIFA_LIGHTING STANDARD_For Customer_Football Lighting_Bovigastore_LKW _202303

  FIFA มีการกำหนดมาตรฐานแสงสว่างสำหรับการแข่งขันฟุตบอลในแต่ละประเภท เพื่อให้ได้มาตรฐานการออกแบบแสงสว่างที่เหมาะสมในแต่ละการแข่งขัน  

  FIFA Competition FIFA lighting standard
  FIFA World Cup™ Standard A
  FIFA Women’s world Cup™ Final (semi-finals and opening match by agreement) Standard A
  FIFA Women’s world Cup™ Group matches, round of 16 matches and quarter-finals Standard B
  FIFA Club World Cup™ Standard B
  FIFA U-20 World Cup™ Standard B
  FIFA U-20 Women’s World Cup™ Final and opening (semi & quarter finals by agreement) Standard C
  FIFA U-20 Women’s World Cup™ Group matches and round of 16 matches Standard D
  FIFA U-17 World Cup™ Final and semi-finals Standard C
  FIFA U-17 World Cup™ Group matches, round of 16 and quarter-finals Standard D
  Olympic Football Tournament (Men’s & Women’s)

  Standard B

  FIFA ได้มีการแบ่งมาตรฐานสนามกีฬาสำหรับแข่งขันเป็น Standard ตั้งแต่ A ไปจนถึง D และสนามสำหรับฝึกซ้อม แบ่งประเภทตาม Grade มี 1 ถึง 3 ระดับ โดยมีรายละเอียดตั้งแต่ ความสว่างมาตรฐานเฉลี่ยด้านขนาดกับพื้น +0m (Horizontal Illuminance), ความสม่ำเสมอของแสงสว่างในสนาม (Uniformity) ต้องมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนัด, ค่าแสงจ้าตา (Glare Rating) ต้องมีค่าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด, ค่าความถูกต้องของแสง (CRI) ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุในตาราง รวมทั้งมีการกำหนดค่าอุณหภูมิสีของแสง (CCT) ที่เหมาะสมสำหรับมาตรฐานของ FIFA อีกด้วย

  Lighting FIFA Standard for Training Pitches 

  มาตรฐานแสงสว่างสนามฟุตบอล FIFA สำหรับฝึกซ้อม

  Grade Horizontal illuminance Uniformity Glare Rating CRI CCT
  1 > 750 lux 0.6 < 50 ≥ 80 5,000–6,200K
  2 > 500 lux 0.6 < 50 ≥ 70 5,000–6,200K
  3 > 300 lux 0.6 < 50 ≥ 70 4,200–6,200K

  Lighting FIFA Standard for Competition

  มาตรฐานแสงสว่างสนามฟุตบอล FIFA สำหรับแข่งขัน

  Lighting Standard Horizontal illuminance Uniformity Glare Rating CRI CCT
  Standard A

  Minimum > 1500 lux

  Average > 2500 lux

  > 0.7 < 50 ≥ 80 5,000–6,200K
  Standard B

  Minimum > 1200 lux

  Average > 2000 lux

  > 0.7 < 50 ≥ 70 5,000–6,200K
  Standard C

  Minimum > 800 lux

  Average > 1250 lux

  > 0.6 < 50 ≥ 70 4,200–6,200K
  Standard D

  Minimum > 250 lux

  Average > 400 lux

  > 0.6 < 50 ≥ 70 4,200–6,200K  FOOTBALL PITCH DIMENSION


  โดยขนาดสนามฟุตบอลโดยส่วนใหญ่จะแบ่งไปตามจำนวนของผู้เล่น หรืออาจแบ่งตามอายุของผู้เล่นก็ได้

  ขนาดสนามฟุตบอล

  จำนวนผู้เล่น Principle Area (PA) พื้นที่เล่นในเส้นขอบสนาม Total Area (TA) พื้นที่ทั้งหมดในสนาม
  Length (m) Width (m) Length (m) Width (m)
  ทีมละ 5 คน 30 - 40 18.5 - 20 44 24
  ทีมละ 7 คน 50 - 60 30 - 40 63 43
  ทีมละ 11 คน 100 - 110 64 - 75 108 - 118 72 - 83   

  Lighting Design for Football Field


  contact