ออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามฟุตบอลขนาด 40x20 เมตร

Lighting Design for Football > Football Field 40 x 20 m.

 

ตัวอย่างการออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามฟุตบอล เพื่อให้ได้ค่ามาตรฐาน EN12193: 2019 Light and Lighting - Sport Lighting เนื่องจากขนาดสนาม 40 x 20 เมตร เป็นสนามค่อนข้างเล็ก จึงแนะนำความสว่างที่ 2 ระดับคือ Class II และ Class III ตามตารางด้านล่าง

Lighting Class Horizontal illuminance Uniformity Glare Rating
Class II 200 lux 0.6 < 55
Class III 75 lux 0.5 <60


มาตรฐานแสงสว่าง Class II

ตัวอย่างการออกแบบแสงสว่างที่เห็นนี้ เราออกแบบโดยคำนึงถึงค่าความสว่างเฉลี่ยต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานคือ ความสว่างเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ นอกจากนี้ ค่า Uniformity หรือความสม่ำเสมอของแสง รวมทั้งค่าแสงจ้าตา (Glare Rating) ก็ได้ค่าตามกำหนดทั้งหมด

 

Lighting Design Code: FB4020C201V00


จำนวนเสา ความสูงเสา จำนวนโคมทั้งสนาม กำลังไฟฟ้ารวม ค่าไฟฟ้า
6 เสา 6 ~ 9 เมตร 6 โคม ≈ 2,400 วัตต์ ≈ 10.08 บาท/ชั่วโมง

ขนาดสนาม 40x20 เมตร ติดตั้งเสาจำนวน 6 ต้นโดยใช้ไฟเพียงจำนวน 6 โคม

โดยมุมองศาของโคมไฟ LED Flood Light ที่เราเลือกใช้ออกแบบมาเพื่อใช้ในสนามกีฬาโดยเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องใช้โคมเยอะ วัตต์สูง แต่สามารถให้แสงสว่างที่สม่ำเสมอกระจายทั่วสนามและแม้จะติดตั้งโคมจำนวนน้อย แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการมองเห็นของผู้เล่นในสนามอีกด้วย

ตัวอย่างนี้สามารถติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ (LED Sport Light) ได้ตั้งแต่ความสูง 6, 7, 8 และ 9 เมตร โดยที่ยังได้ค่าความสว่าง ค่าความสม่ำเสมอของแสง และค่าแสงแยงตาได้ตามมาตรฐาน EN12193 ที่ ClassII ตามรูปภาพ จะเห็นว่าสนามนี้ใช้ลูเมนต่อโคมอยู่ที่ 48,500 ลูเมน ถ้าคิดเป็นวัตต์จะอยู่ที่ประมาณ 400 วัตต์ ดังนั้นจะใช้ไฟทั้งสนามรวมอยู่ที่ประมาณ 2,400 วัตต์ คิดค่าไฟต่อชั่วโมงอยู่ที่เพียง 10.08 บาทต่อชั่วโมงเท่านั้น (คิดค่าไฟที่หน่วยละ 4.2 บาท)Lighting Design Code:  FB4020C205V00


จำนวนเสา ความสูงเสา จำนวนโคมทั้งสนาม กำลังไฟฟ้ารวม ค่าไฟฟ้า
4 เสา 7 ~ 9 เมตร 4 โคม ≈ 2,400 วัตต์ ≈ 10.08 บาท/ชั่วโมง

ติดตั้งโคมไฟเสาละ 1 โคม/ต้น ติดตั้งเสาจำนวน 4 ต้น ใชโคมไฟรวมเพียงจำนวน 4 โคม

การติดตั้งโคมไฟจำนวนเสาละ 1 โคม จำเป็นต้องเลือกเลนส์ให้สามารถติดตั้งแล้วครอบคลุมพื้นที่ทั่วสนาม​ โดยไม่ทำให้เกิดแสงแยงตา และยังให้ค่าความสว่างในแต่ละพื้นที่ของสนาม มีความสม่ำเสมอ ไม่ทำให้เกิดความลำบากในการมองเห็น

ตัวอย่างนี้สามารถติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ (LED Sport Light) ได้ตั้งแต่ ความสูง 7, 8 และ 9 เมตร โดยที่ยังได้ค่าความสว่าง ค่าความสม่ำเสมอของแสง และค่าแสงแยงตาได้ตามมาตรฐาน EN12193 ที่ ClassII ตามรูปภาพ จะเห็นว่าสนามนี้ใช้ลูเมนต่อโคมอยู่ที่ 70,000 ลูเมน ถ้าคิดเป็นวัตต์จะอยู่ที่ประมาณ 600 วัตต์ ดังนั้นจะใช้ไฟทั้งสนามรวมอยู่ที่ประมาณ 2,400 วัตต์ คิดค่าไฟต่อชั่วโมงอยู่ที่เพียง 10.08 บาทต่อชั่วโมงเท่านั้น (คิดค่าไฟที่หน่วยละ 4.2 บาท)


Lighting Design Code:  FB4020C202V00


จำนวนเสา ความสูงเสา จำนวนโคมทั้งสนาม กำลังไฟฟ้ารวม ค่าไฟฟ้า
6 เสา 6 ~ 8 เมตร 12 โคม ≈ 2,400 วัตต์ ≈ 10.08 บาท/ชั่วโมง

ขนาดสนาม 40x20 เมตร ติดตั้งเสาจำนวน 6 ต้นโดยใช้โคมไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน 12 โคม

การติดตั้งโคมไฟจำนวนเสาละ 2โคม ซึ่งการเลือกโคมไฟสำหรับสนามกีฬาเป็นเรื่องต้องให้ความสำคัญ โดยโคมไฟที่เราใช้ในตัวอย่างนี้ เลือกเลนส์ที่เหมาะสม โดยการเลือกใช้เลนส์ให้เหมาะสมกับสนาม ต้องดูทั้งความสูงติดตั้ง และตำแหน่งที่ติดตั้งโคมไฟ

ตัวอย่างนี้สามารถติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ (LED Sport Light) ได้ตั้งแต่ความสูง 6, 7 และ 8 เมตร โดยที่ยังได้ค่าความสว่าง ค่าความสม่ำเสมอของแสง และค่าแสงแยงตาได้ตามมาตรฐาน EN12193 ที่ ClassII ตามรูปภาพ จะเห็นว่าสนามนี้ใช้ลูเมนต่อโคมอยู่ที่ประมาณ 30,000 ลูเมน ถ้าคิดเป็นวัตต์จะอยู่ที่ประมาณ 200 วัตต์ ดังนั้นจะใช้ไฟทั้งสนามรวมอยู่ที่ประมาณ 2,400 วัตต์ คิดค่าไฟต่อชั่วโมงอยู่ที่เพียง 10.08 บาทต่อชั่วโมงเท่านั้น (คิดค่าไฟที่หน่วยละ 4.2 บาท)

 มาตรฐานแสงสว่าง Class III

ตัวอย่างการออกแบบแสงสว่างที่เห็นนี้ เราออกแบบโดยคำนึงถึงค่าความสว่างเฉลี่ยต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Class III โดย ความสว่างเฉลี่ยในพื้นที่ของสนามต้องไม่น้อยกว่า 75 ลักซ์ รวมทั้งค่า Uniformity หรือความสม่ำเสมอของแสงต้องมากกว่า 0.5 และค่าแสงแยงตา (Glare Rating)ต้องน้อยกว่า 60 ซึ่ง Lighting Design ของสนามฟุตบอลในตัวอย่างนี้ได้ค่าตามกำหนดทั้งหมด

 

Lighting Design Code: FB4020C301V00


จำนวนเสา ความสูงเสา จำนวนโคมทั้งสนาม กำลังไฟฟ้ารวม ค่าไฟฟ้า
4 เสา 7 ~ 9 เมตร 4 โคม ≈ 800 วัตต์ ≈ 3.36 บาท/ชั่วโมง

ขนาดสนาม 40x20 เมตร ติดตั้งเสาจำนวน 4 ต้นโดยใช้ไฟทั้งสนามจำนวนเพียง 4 โคม

ตัวอย่างติดตั้งโคมไฟสนามฟุตบอลที่ระดับความสว่าง Class III: 75 ลักซ์ สามารถติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ (LED Sport Light) ได้ตั้งแต่ความสูง 7, 8 และ 9 เมตร โดยที่ยังได้ค่าความสว่าง ค่าความสม่ำเสมอของแสง และค่าแสงแยงตาได้ตามมาตรฐาน 

จะเห็นว่าสนามนี้ใช้ลูเมนต่อโคมอยู่ที่ 26,000 ลูเมน ถ้าคิดเป็นวัตต์จะอยู่ที่ประมาณ 200 วัตต์ ดังนั้นจะใช้ไฟทั้งสนามรวมอยู่ที่ประมาณ 800 วัตต์ คิดค่าไฟต่อชั่วโมงอยู่ที่เพียง 3.36 บาทต่อชั่วโมงเท่านั้น (คิดค่าไฟที่หน่วยละ 4.2 บาท) เนื่องจากการติดตั้ง เราเลือกใช้โคมไฟที่เหมาะสมกับหน้างานสนามฟุตบอล โดยดูทั้งหน้าเลนส์ ให้แสงสว่างตกไปเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟวัตต์สูง แต่ได้แสงสว่างที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานLighting Design Code: FB4020C304V00


จำนวนเสา ความสูงเสา จำนวนโคมทั้งสนาม กำลังไฟฟ้ารวม ค่าไฟฟ้า
6 เสา 6 ~ 9 เมตร 12 โคม ≈ 1,200 วัตต์ ≈ 5.04 บาท/ชั่วโมง

ขนาดสนาม 40x20 เมตร ติดตั้งเสาจำนวน 6 ต้นโดยใช้ไฟทั้งสนามฟุตบอลจำนวน 12 โคม

ตัวอย่างติดตั้งโคมไฟสนามฟุตบอลที่ระดับความสว่าง Class III: 75 ลักซ์ สามารถติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ (LED Sport Light) ได้ตั้งแต่ความสูง 6, 7, 8 และ 9 เมตร โดยที่ยังได้ค่าความสว่าง ค่าความสม่ำเสมอของแสง และค่าแสงแยงตาได้ตามมาตรฐาน 

จะเห็นว่าสนามนี้ใช้ลูเมนต่อโคมอยู่ที่ 13,000 ลูเมน ถ้าคิดเป็นวัตต์จะอยู่ที่ประมาณ 100 วัตต์ ดังนั้นจะใช้ไฟทั้งสนามรวมอยู่ที่ประมาณ 1,200 วัตต์ คิดค่าไฟต่อชั่วโมงอยู่ที่เพียง 5.04 บาทต่อชั่วโมงเท่านั้น (คิดค่าไฟที่หน่วยละ 4.2 บาท) เนื่องจากการติดตั้ง เราเลือกใช้โคมไฟที่เหมาะสมกับหน้างานสนามฟุตบอล โดยดูทั้งหน้าเลนส์ ให้แสงสว่างตกไปเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟวัตต์สูง แต่ได้แสงสว่างที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน


Lighting Design for Football Field


contact