ออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามฟุตบอลขนาด 60x40 เมตร

Lighting Design for Football > Football Field 60 x 40 m.

ออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามฟุตบอล 7 คน ขนาด 60-40 เมตร

ตัวอย่างการออกแบบแสงสว่างสำหรับสนามฟุตบอลขนาดกลาง เหมาะสำหรับผู้เล่น 7 คน ใช้ได้กับความกว้างตั้งแต่ 30-40 เมตร และยาว 50-60 เมตร โดยการออกแบบแสงสว่าง แบ่งเป็น 3 ระดับ เพื่อให้เหมาะกับการเล่นในแต่ละประเภท

Lighting Class Horizontal illuminance Uniformity Glare Rating
Class I 500 lux 0.7 < 55
Class II 200 lux 0.6 < 55
Class III 75 lux 0.5 <60


โดยการออกแบบแสงสว่าง มีการคำนึงถึงองค์ประกอบหลากหลาย ทั้งให้ได้ค่าความสว่างถึงตามมาตรฐานที่กำหนด EN12193 Sport Lighting ดังนี้

    1. ระดับความสว่างและความสม่ำเสมอของแสง: ความสว่างที่เหมาะสมกับสนามขึ้นกับประเภทของการเล่น เช่น สนามฝึกซ้อมทั่วไปจนถึงการแข่งขันระดับท้องถิ่น อาจใช้ความสว่างใน Class III ก็เพียงพอ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม) แต่ทั้งนี้ก็อาจขึ้นกับความพึงพอใจส่วนตัวของผู้เล่นหรือผู้ดูแลสนาม ที่ต้องการความสว่างเพิ่มมากขึ้นก็ได้เช่นกับ นอกจากนี้ความสม่ำเสมอของแสงก็ไม่ควรต่ำกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด เพื่อให้ผู้เล่นและผู้เข้าชม สามารถมองเห็นการแข่งขันในสนามได้อย่างชัดเจน ไม่มีปัญหาในการมองเห็น
    2. ความสูงและมุมองศาการติดตั้งของโคมไฟ: การติดตั้งโคมไฟไม่ควรทำให้เกิดแสงแยงตาหรือแสงจ้าตา (glare) เพราะจะทำให้มุมมองการเล่นของผู้เล่นเกิดความไม่สบายตา อาจเป็นอุปสรรคทั้งในการเล่นและการชมของผู้ชม โดยตัวอย่างการออกแบบแสงสว่างของเรา คำนึงถึงปัญหานี้เป็นสิ่งสำคัญ
    3. การเลือกใช้โคมไฟ: การเลือกโคมไฟก็เป็นสิ่งสำคัญ การเลือกใช้โคมไฟที่อายุการใช้งานสั้น ก็จะทำให้ต้องมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ดังนั้นการเลือกโคมไฟที่เหมาะสม ควรเลือกโคมไฟที่มีคุณภาพ อายุการใช้งานยาวนาน นอกจากนี้ การเลือกใช้โคมไฟที่มีมุมองศาการกระจายแสงที่เหมาะสม นอกจากจะให้แสงสว่างได้ตามความต้องการแล้ว ยังช่วยให้ลดการใช้พลังงานได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากแสงสว่างจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ใช้งาน ลดแสงที่กระจายออกไปนอกพื้นที่ที่ไม่ต้องการ ช่วยลดมลภาวะทางแสงอีกด้วย

ทั้งนี้ การเลือกใช้แสงสว่างในสนามฟุตบอลให้เหมาะสม ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ระบบแสงสว่างที่เหมาะสมกับสนามฟุตบอล ทั้งยังตรงตามความต้องการของผู้เล่นและผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ควรคำนึงถึงความสวยงาม ความเสถียรของระบบแสงสว่าง การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้แสงสว่างสำหรับสนามฟุตบอลที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับคุณที่สุด


มาตรฐานแสงสว่าง Class III

class-III-sport-lighting-en12193

Lighting Design Code: FB6040C301V00


สนาม 60x40 เมตร ที่ตั้งเสาจำนวน 8 ต้น ติดตั้งโคมไฟเสาละ 1 โคม

ที่ความสูงได้ตั้งแต่ 8-13 เมตร และเพื่อให้ได้ค่าความสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 75 ลักซ์ โคมไฟที่ใช้ต้องมีค่าความสว่างไม่น้อยว่า 48,000 ลูเมน

ตัวอย่างนี้ ติดตั้งโคมไฟเสาละ 1 โคม จำนวน 8 เสา ที่ความสูง 9 เมตร เลือกใช้ โคมไฟ Flood Light รุ่น Series 10A ขนาด 400W โดยใช้ไฟทั้งสนามรวมอยู่ที่ประมาณ 3,200 วัตต์ คิดค่าไฟต่อชั่วโมงอยู่ที่เพียง 13.44 บาทต่อชั่วโมง (คิดค่าไฟที่หน่วยละ 4.2 บาท)มาตรฐานแสงสว่าง Class I

class-I-sport-lighting-en12193

ตัวอย่างการออกแบบแสงสว่างที่เห็นนี้ เราออกแบบโดยคำนึงถึงค่าความสว่างเฉลี่ยต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน Class I คือ ความสว่างเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 500 ลักซ์ นอกจากนี้ ค่า Uniformity หรือความสม่ำเสมอของแสง รวมทั้งค่าแสงจ้าตา (Glare Rating) ก็ได้ค่าตามกำหนดทั้งหมด คือ ค่าความสม่ำเสมอของแสงมากกว่า 0.7 และค่าแสงจ้าตาต่ำกว่า 55

 

Lighting Design Code: FB6040C102V00


จำนวนเสา ความสูงเสา จำนวนโคมทั้งสนาม กำลังไฟฟ้ารวม ค่าไฟฟ้า
6 เสา 11 ~ 15 เมตร 10 โคม ≈ 20,000 วัตต์ ≈ 84 บาท/ชั่วโมง

ขนาดสนาม 60x40 เมตร ติดตั้งเสาจำนวน 6 ต้นโดยใช้โคมไฟสำหรับสนามฟุตบอล จำนวน 10 โคม

โคมละ 2,000 วัตต์ โดยการติดตั้งแนะนำติดตั้งแบบ Driver อยู่ด้านล่าง เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง และไม่ทำให้เสาไฟต้องรับน้ำหนักของโคมไฟมากเกินไป

โดยมุมองศาของโคมไฟ LED Flood Light ที่เราเลือกใช้ออกแบบมาเพื่อใช้ในสนามกีฬาโดยเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องใช้โคมเยอะ แต่สามารถให้แสงสว่างที่สม่ำเสมอกระจายทั่วสนามและแม้จะติดตั้งโคมจำนวนน้อย บำรุงรักษาง่าย 

สำหรับการติดตั้งเสาจำนวน 6 ต้น การจะให้แสงที่กระจายทั่วถึงทั้งสนาม ก็ต้องใช้เสาที่มีความสูงมากขึ้น โดยตัวอย่างนี้ สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ความสูง 11 เมตรไปจนถึง 15 เมตร

จะเห็นว่าสนามนี้ใช้ลูเมนต่อโคมอยู่ที่ 250,000 ลูเมน ถ้าคิดเป็นวัตต์จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 วัตต์ ดังนั้นจะใช้ไฟทั้งสนามรวมอยู่ที่ประมาณ 20,000 วัตต์ คิดค่าไฟต่อชั่วโมงอยู่ที่เพียง 84 บาทต่อชั่วโมงเท่านั้น (คิดค่าไฟที่หน่วยละ 4.2 บาท) แต่ให้แสงสว่างได้ถึง 500 ลักซ์

 

Lighting Design Code: FB6040C103V00


จำนวนเสา ความสูงเสา จำนวนโคมทั้งสนาม กำลังไฟฟ้ารวม ค่าไฟฟ้า
4 เสา 13 ~ 17 เมตร 12 โคม ≈ 20,800 วัตต์ ≈ 87.36 บาท/ชั่วโมง

ขนาดสนาม 60x40 เมตร ติดตั้งเสาจำนวน 4 เสา โดยใช้โคมไฟสำหรับสนามฟุตบอล จำนวน 12 โคม

โคมละ 1,000 วัตต์ และ 2,000 วัตต์ โดยการติดตั้งแนะนำติดตั้งแบบ Driver อยู่ที่ฐานเสา เพื่อง่ายต่อการ maintenance และเสาไฟก็ไม่ต้องรับน้ำหนักของโคมไฟมากเกินไป

โดยมุมองศาของโคมไฟ LED Flood Light ที่เราเลือกใช้ออกแบบมาเพื่อใช้ในสนามกีฬาโดยเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องใช้โคมเยอะ แต่สามารถให้แสงสว่างที่สม่ำเสมอกระจายทั่วสนามและแม้จะติดตั้งโคมจำนวนน้อย บำรุงรักษาง่าย 

เนื่องจากการติดตั้งเสาจำนวน 4 เสา การจะทำให้ได้แสงสว่างที่สม่ำเสมอกระจายทั่วสนาม และไม่เกิดแสงจ้าตานั้น ทำให้จำเป็นต้องออกแบบการติดตั้งให้มีความสูงค่อนข้างมาก เพื่อให้ไม่รบกวนสายตาของผู้เล่นและผู้ชมการแข่งขัน จะเห็นว่าตัวอย่างนี้ติดตั้งเสาสูงถึง 13 เมตร ไปจนถึง 17 เมตร

โดยตัวอย่างนี้ใช้ไฟทั้งสนามรวมอยู่ที่ประมาณ 20,800 วัตต์ คิดค่าไฟต่อชั่วโมงอยู่ที่เพียง 87.36 บาทต่อชั่วโมง (คิดค่าไฟที่หน่วยละ 4.2 บาท) โดยได้ค่าแสงสว่างได้ถึง 500 ลักซ์contact